İLERİ ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

İLERİ ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ UYGULAMALARI:

Sinüzit komplikasyonlarına müdahale

Sinüs enfeksiyonun sinüs dışına (Sinüs kemik duvarı, göz oluşumları, beyin dokusu veya kafa kaidesindeki büyük damar sistemleri) taşarak oluşan sinüzit komplikasyonları acildir. Hastaneye yatırılarak damardan uygun antibiyotikler verilir. Bunun yanı sıra gerekli hastalarda endoskopik sinüs cerrahisi ile hastaların tedavisi tamamlanır.

Endoskopik DSR (Dakriyosistorinostomi)

Göz yaşı kesesi kanalı tıkanıklarında ortaya çıkan aşırı göz yaşarmasının tedavisi için yapılan bir ameliyattır. Klasik olarak göz ile burun kenarı arasından yapılan kesi ile, göz yaşı kesesinin burun içine ağızlaştırılması ile yapılır. Endoskopların gelişimi ile dışardan kesiye gerek kalmadan aynı ameliyat burun içinden yapılmaktadır.

Endoskopik koanal atrezi açılması

Koanal atrezi yeni doğanlarda nadir görülen bir durumdur (1/7000 canlı doğumda). Burun boşluğun arkasında genize açılan pencerelerinin kemik ve / veya mukoza ile kapalı olmasıdır. Yeni doğanlar zorunlu burun solunumu yaptığı için solunum ve beslenme güçlüğü ile ortaya çıkar. İki taraflı olduğunda airway (ağıza konan solunum yolu tüpü) ile bebek rahatlar. Çeşitli doğumsal diğer anomaliler bebekte bulunabilir. Tek taraflı olursa gizli kalıp ileri yaşlarda tanı konabilir.  Endoskopik cerrahi bugün kabul edilen yaklaşım yoludur. Bebeklerin burun pasajları çok dar olduğu için endoskopide deneyimli cerrahlarca yapılması önerilir.

Orbital dekompresyon

Göz boşluğunu dolduran oluşumların herhangi bir nedenle öne doğru itilmesi ile ortaya çıkan gözün fıtıklaşma tarzında taşması (eksoftalmus) kozmetik olduğu kadar göz kapağının kapanmaması ile korneada zedelenmeye neden olabilir. Kornea sorunları kadar görme sinirine bası da görmeyi bozacak olaylara neden olabilir. Graves hastalığı, endoskopik sinüs cerrahisi sırasında istenmeden yaralanan atardamarın göz içine kanaması, tümörler, vs. bu duruma neden olabilir. Orbita kemik duvarlarının endoskopik olarak burundan alınması yoluyla orbita içindeki basınç azaltılarak hastalık tedavi edilir.

Optik sinir dekompresyonu:

Optik sinir dekompresyonu görme sinirinin içinde seyrettiği kemik kanal duvarlarının kısmen kaldırılarak sinirin üzerindeki basıncı kaldırmak amacı ile yapılan bir ameliyattır. Trafik kazaları, endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları, tümör nedeni ile basınç altında kalan sinir körlüğe neden olabilir. Zamanında müdahale ile sinir zedelenmemişse ameliyat sonrası körlük düzelebilir. Ameliyat kararı nöro-oftalmolojist konsültasyonu ile alınır.


Optik sinir dekompresyonu ameliyatı frontal kraniyotomi  ya da burun içinden yapılabilir. Frontal kraniyotomi beynin ekartasyonunu ve ameliyat sonrası yoğun bakım gerektirdiği için yerini endoskopik yönteme bırakmıştır. Endoskopik yöntemde hasta ertesi gün taburcu edilebilir.