ENDOSKOPİK KAFA KAİDESİNDEN TÜMÖR CERRAHİSİ:

ENDOSKOPİK KAFA KAİDESİNDEN TÜMÖR CERRAHİSİ

Kafa kaidesinde kist ve poliplerden iyi-kötü huylu tümöral oluşumlara kadar çok çeşitli hastalıklarla karşılaşabiliriz. Hastalığın cinsi ve yerine göre her hastaya özel yaklaşım gerekebilir. Juvenil nazafaringeal anjiyofibrom, kordoma, kraniyofarinjiyoma, kondrosarkoma, hipofiz adenomları, meninjiyoma, schwannoma, meningosefalosel, meningosel, adenoid kistik karsinoma, yassı hücreli karsinom, lenfoma, estesionöroblastoma bunlar arasında sayılabilir. Özellikle kafa kaidesinde derine yerleşmiş tümörlerde endoskoplar sunduğu görüş avantajı ile öne çıkarlar. Eskiden burun beyin sınırında ya da yakınındaki tümörlere yaklaşım büyük oranda hem karaniyotomi ile beyin ekarte edilerek yukardan, hem de burun içinden kombine yöntemle yapılabilirdi. Endoskopik geliştirilen teknikler sayesinde burun içinden büyük tümörlerin çıkarılması ve eksize edilen bölgenin yüksek başarı ile onarımı mümkün olmaktadır. Kafa kaidesinde ameliyat bölgesinin onarımı, tümör çıkarılması kadar önemlidir. Başarılı olmayan bir onarım hayatla bağdaşmaz. Endoskopik yöntemlerdeki onarım başarısı uygun tekniklerle en üst düzeydedir. Dolayısı ile pek çok kafa kaidesi tümöründe endoskopik sinüs cerrahisi, avantajları nedeni ile tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.